Styrelsen

Styrelsen har 7 platser för ledamöter. Alla medlemmar är varmt välkomna att hjälpa till i styrelsearbetet.
Är du intresserad att gå med i styrelsen är du välkommen att maila oss på mailen du hittar nedan.
Regelbundna möten hålls i föreningens lokal i fastigheten.

Så här kontaktar ni styrelsen
Brev: Vita postlådan i port 1
Mail: styrelsen@stormyrtosen2.se
Hyresavier: Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Tel: 08-617 76 00

Styrelsen
Ordförande – Frida Westman

Kassör – Julia Nilsson

Ledamot – Jesper Samuelsson

Ledamot – Richard Lundberg

Ledamot – Lovisa Hagman

Ledamot – Alessia Rosi

Suppleant – Matilda Ljunglöf