Mäklare

Pantsättningar 

Skickas till: 

Brf Stormyrtösen 2
c/o: Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871
112 98 Stockholm

kontakt@fastighetsagarna.se
 
Frågor gällande ägarandel, pantsättning, andel i föreningen och förmögenhetsvärde besvaras av Fastighetsägarna AB som sköter den ekonomiska förvaltningen. Vid frågor runt lägenhetsförsäljningar – vänd dig i första hand till föreningens ekonomiska förvaltare:
 
Kommande eller pågående fastighetsrelaterade projekt
Nu har vi äntligen slutfört ommålningen av alla källardörrar till originalfärgen grön. Nästa stora projekt är byte av fönster i huset. Vi ska börja ta in offerter nu och planen är att detta ska ske till våren/sommaren 2022.


BRF Stormyrtösen 2
Webb: www.stormyrtosen2.se
mail: styrelsen@stormyrtosen2.se

Föreningens organisationsnummer:
769606-1964

Fastighetsbeteckning
Stormyrtösen 2

Kontrakt, medlemsansökan och utträde
För att hämta mäklarbild, registrera en ny överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

Åresredovisning
Årsredovisning 2023
Stadgar
Revisionsberättelse 2023


VANLIGA FRÅGOR    

Vad heter föreningen?
Brf Stormyrtösen 2

Byggnadsår?
1934

När bildades föreningen?
2000

Hur många lägenheter finns i föreningen?
146 st varav 6 st hyresrätter

Hur många är bostadsrätter respektive hyresrätter?
140 st bostadsrätter och 6 st hyresrätter

Hur många lokaler finns det för uthyrning?
Föreningen hyr ut 34st lokaler.

Är föreningen äkta eller oäkta?
Äkta

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme & Vatten och el

Vilka gemensamma utrymmen finns?
Tvättstugor 3st
Pingisrum
Cykelrum 2st

Är fastigheten stambytt? När gjordes detta?
2004

Är el-stigar bytta? När gjordes detta?
2005

Vilka renoveringar eller underhåll har utförts?
2004 Stambyte
2004 Fasadrenovering
2004 Trapphusmålning
2005 Elstambyte
2007 Grund-dränering
2007 Renovering och tillbyggnad av tvättstugorna
2011 Takmålning
2011 Byte av fläktmotor i 9:an
2012 Byte av fläktmotor i 1:an
2012 Portarna inoljades
2013 Målning av källargången, inkl. dörrar och tak
2014 Renovering och lackning av entré portarna
2014 Ny el i källaren
2014 Fiberdragning i hela huset av Bredbandsbolaget
2014 Renovering av Soprum på bakgård
2014 Nedmontering av sopsnurror för hushållssopor i husets alla uppgångar
2014 Målning av utvalda fönster
2015 Byggnation av balkonger och franska balkonger
2015 Renoverat förrådslokaler i källaren, Dessa finns för uthyrning.
2015 Optimerat och märkt upp vindsförvaringen
2016 Nytt värmesystem
2017 Ny El på vinden
2018 OVK
2019 Stamspolning
2020 Nya portar i ek
2020 Nytt passersystem
2020 Behandling av alla samtliga golv med Sten fex 50 samt polering
2020 Ny fläkt på vinden i 3:ans uppgång
2020 Ny belysning runt huset
2021 Renoverat taket på huset samt grovsoprummet

Vilka renoveringar är planerade och/eller pågående?
Fönster planeras att renoveras/bytas under 2022.

Vilken leverantör för kabel-TV? Ingår någon typ av utbud i månadsavgiften?

ComHem eller Telenor (fiber)
Inget som ingår i avgift. Kontakta leverantör för detaljer.

Vad har ni för uppvärmningssystem?
Fjärrvärme. Vattenburen

Godkänner ni juridisk person som köpare?
Nej

Godkänner föreningen delat ägande? Om ja; finns några särskild andelsfördelning?
Godkänner delat ägande. Minsta andelstal 10%

Har föreningen något garage- och/eller parkeringsplatser?
Nej. Föreningen disponerar inget garage eller parkeringsplatser. Parkering sker på gatan i enlighet med Stockholms Stads bestämmelser Boendeparkering tillämpas för mantalsskrivna på adressen. Tillstånd ansöks hos Trafikkontoret, telefon 08-508 263 00 eller på www.stockholm.se/parkering.

Till vem och vilken adress skickar vi köpeavtal samt ansökan om medlemskap?
För att hämta mäklarbild, registrera en ny överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

För den händelse spekulanter önskar kontakta styrelsen, vilka kontaktuppgifter vill ni att vi hänvisar till då?styrelsen@stormyrtosen2.se
Postadress: Ola Hanssonsgatan 1
11252 Stockholm

Äger föreningen marken? Om inte, när löper gällande tomträttsavtal ut?
Vi äger marken

Finns det något annat för spekulanter värt att veta inför visning?
Möjlighet att beställa säkerhetsdörr. Möjlighet att hyra förråd och lokaler.

Installation av säkerhetsdörrar 2015?
Vi har upphandlat ett avtal med Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB. Om du vill köpa och installera en säkerhetsdörr så vänder ni er till. Fredrik Skantz, Tel direkt: 08 410 240 04, Epost: fredrik@prodoors.se

Får man hyra ut sin lägenhet som Air BnB?
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet som Air BnB enligt styrelsens beslut

Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighets lån?
29 343 410 enligt årsredovisningen 2017

Har föreningen tomträtt?
Föreningen äger marken.

Tar föreningen/förvaltaren ut Överlåtelseavgift/Pantsättningsavgift? Kostnad? Vem debiteras? Övriga avgifter/debiteringar?
Överlåtelseavgift: Ja, 2,5 % av gällande basbelopp debiteras köparen?
Pantsättningsavgift: Ja, 1 % av gällande basbelopp debiteras pantsättaren?

Accepterar föreningen Juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål?
Nej

Accepterar föreningen Delat ägandeskap, t.ex. att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn, godkänns minsta ägarandel tex 10%?
Ja, minsta andelstal 10%.

Godkänns andrahandsuthyrning?
Ja, andrahandsuthyrning godkänns men det måste finnas motivation, skäl och tidsbegränsning. En avgift tas ut. Läs mer på sidan om andrahandsuthyrning.

Har föreningen beslutat/diskuterat om någon Avgiftsförändring?
Nej.

Finns Kabel-TV/Bredband i fastigheten? Leverantör? Kostnad?
ComHem eller Bredbandsbolaget (fiber)
Inget som ingår i avgift. Kontakta leverantör för detaljer.

Äger föreningen egna Parkeringsplatser/Garageplatser? Hur många? Kostnad? Antal i Kö/Kötid?
Nej. Föreningen disponerar inget garage eller parkeringsplatser. Parkering sker på gatan i enlighet med Stockholms stads bestämmelser.

Har föreningen några gemensamma utrymmen?
Föreningen har 3st tvättstugor, ett pingisrum och 2st cykelrum. Snart en liten verkstad

Tillhör det något förråd till lägenheten? Vindsförråd/källarförråd? Ungefärlig storlek?
Varje lägenhet har tillgång till ett vindsförråd

Ombyggnadsår
En stor del av alla fönster byttes i samband med balkong/fransk balkong 2015.

Ventilation:
Mekanisk frånluft

Fläkt:
Endast kolfilterfläkt är godkänd. Denna får inte kopplas till ventilationen.

Föreningens totala yta inklusive lokaler?
4626kvm

Skall fastigheten genomgå några omfattande renoveringar, och i så fall när?
Följer föreningen någon underhållsplan?

Föreningen uppdaterade nyligen underhållsplanen, denna följs. Inga stora renoveringar är planerade.

Något speciellt köparen bör tänka på/veta?
Möjlighet att beställa säkerhetsdörr. Möjlighet att hyra förråd och lokaler.

Specifika regler för just er förening?
Nej

Vem sköter fastighetens allmänna utrymmen, t.ex. trapphus och snöskottning?
SGIS, Stockholms golv och inredning.