Styrelsen

Styrelsen har 7 platser för ledamöter. Alla medlemmar är varmt välkomna att hjälpa till i styrelsearbetet.
Regelbundna möten hålls i föreningens lokal i fastigheten.

Så här kontaktar ni styrelsen
Brev: Vita postlådan i port 1
Mail: styrelsen@stormyrtosen2.se
Hyresavier: Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Tel: 08-617 76 00

Styrelsen
Ordförande – Camilla Lagheden
Vice ordförande – Richard Lundberg
Kassör – Joel Haglund
Sekreterare – Martin Linge
Ledamot – Jesper Samuelsson

Ledamot – Alexander Peri