Styrelsen

Styrelsen har 7 platser för ledamöter. Alla medlemmar är varmt välkomna att hjälpa till i styrelsearbetet.
Är du intresserad att gå med i styrelsen är du välkommen att maila oss på mailen du hittar nedan.
Regelbundna möten hålls i föreningens lokal i fastigheten.
Nästa styrelsemöte kommer hållas: 24 maj 2022

Så här kontaktar ni styrelsen
Brev: Vita postlådan i port 1
Mail: styrelsen@stormyrtosen2.se
Hyresavier: Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Tel: 08-617 76 00

Styrelsen
Ordförande – Frida Westman
Kassör – Julia Nilsson
Ledamot – Jesper Samuelsson
Ledamot – Richard Lundberg
Ledamot – Lovisa Hagman
Ledamot – Alessia Rosi
Suppleant- Matilda Ljunglöf